เครือวิริยะประกันภัยมอบ 1 ล้านบาท โครงการไฟจากฟ้า รพ.บางจาก จ.สมุทรปราการ

แชร์

นายแพทย์วันฉัตร ชินสุวาเทย์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากธุรกิจในเครือวิริยะพันธุ์ โดยมี บริษัท กลุ่มเมืองโบราณ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด บริษัท วิริยะซัพพลาย จำกัด บริษัท จี.เอ็น.พี. จำกัด และบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลบางจากในโครงการ “ไฟจากฟ้า” ของมูลนิธิแพทย์ชนบท โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งผู้บริหารกลุ่มเมืองโบราณ เป็นผู้แทนร่วมส่งมอบเงินบริจาคดังกล่าว

ทั้งนี้ โรงพยาบาลบางจาก ตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ซึ่งในแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าไฟฟ้าจำนวนปีละกว่า 4,000,000 บาท ทั้งนี้หากสามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ตามเป้าหมายจะลดภาระค่าใช้จ่ายได้ปีละประมาณ 700,000 บาท โดยตั้งเป้าขอรับบริจาคเงินเพื่อโครงการ “ไฟจากฟ้า” จำนวน 4,000,000 บาท เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของโรงพยาบาลทั้งระบบ


แชร์