มูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้น่านช่วยฌาปณกิจศพคนยากไร้

65

วันที่​ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น.  นายทศพรพันธ์ ยอดหงส์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้และศพไร้ญาติจังหวัดน่าน (องค์กรสาธารณะประโยชน์ ) ได้รับการประสานงานจากทางโรงพยาบาลน่านให้ช่วยฌาปณกิจศพผู้ยากไร้ ชื่อ น.ส.เพชรดา ปินภาพิง อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 192 บ.น้ำช้างพัฒนา ม.11 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว โดยที่ทาง โรงพยาบาลน่าน กับญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิต ได้หาแนวทางการดูแลผู้เสียชีวิต  ไม่สามารถจัดการให้ได้

ทั้งนี้ มูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้และศพไร้ญาติจังหวัดน่าน (องค์กรสาธารณะประโยชน์ ) ได้จัดทำพิธีทางศาสนาให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่เมรุ ลอมเชียงของ จัดพิธีการทางศาสนา และดำเนินการให้จนแล้วเสร็จ  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

(ติดต่อขอรับบริการได้ที่ประธานมูลนิธิ ทศพรพันธ์ ยอดหงส์ 0813860222 หรือ 0853220333)

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน