ชมรมผู้สูงอายุตักสิลามหาสารคามแบ่งปันด้วยใจ

39

นางอร่าม จันทมูล ประธานชมรมผู้สูงอายุตักสิลามหาสารคามพร้อมด้วยสมาชิกกว่า  20 คนจัดทำข้าวกล่องนำมามอบให้ รพ มหาสารคาม รพ.สนามริมห้วย รพ สุทธาเวชรวม 200 กล่อง มอบขนมเค๊ก 200 ก้อน กาแฟ 5 ถุง น้ำดีม 25 โหลให้ พญ จรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ รพ มหาสารคาม และคุณ ศิริพรรองหานาม ที่ปรึกษากลุ่มการพยาบาล รพ สุทธาเวช พร้อมมอบเงินซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิดให้ รพละ 3000 บาท มีการถวายปินโต ถวายปัจจัยจำนวน 5000 บาทให้พระครูสารกิจประยุต ดร (หลวงตากาบ) เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบน้ำสะอาดของวัดศุภมิตรสิทธธาราม นางอรณต วัฒนะพร้อมญาติธรรมถวาย 3500 บาท

ทีมข่าวมหาสารคาม/รายงาน