บางกอกแอร์เวย์ส ให้สิทธิพิเศษโหลดผลไม้ท้องถิ่นได้ฟรี 25 กิโลกรัม

35

กรุงเทพฯ / 15 พฤษภาคม 2564 – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรืสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  สนับสนุนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564  ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  โดยให้สิทธิพิเศษผู้โดยสาร ที่เดินทางในเส้นทางบินภายในประเทศของบางกอกแอร์เวย์ส สามารถโหลดผลไม้ท้องถิ่นใต้ท้องเครื่องบินได้คนละ ไม่เกิน 25 กิโลกรัม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ผลไม้ท้องถิ่น เช่น มังคุด เงาะ ลองกอง ฯลฯ ยกเว้นทุเรียน โดยผลไม้ต้องบรรจุในกล่อง DIT ของกรมการค้าภายใน และปิดผนึกให้เรียบร้อยตามกฎหมายการเดินอากาศอย่างเคร่งครัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 ., PG Live Chat:  https://bit.ly/PGLiveChatTH  หรือ อีเมล reservation@bangkokair.com