ประมูลรังนกพัทลุงส่อเค้าวุ่นไม่มีคนยื่นซองแม้แต่รายเดียว

75

จากกรณีสัญญาการประมูลการจัดเก็บรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุงด้วยสัญญา 5 ปี จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และมีการออกมาประกาศของคณะกรรมการรังนกฯให้สัมปทาน 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 – 14 มิถุนายน 2569 ในราคากลาง 500 ล้านบาท  แต่ไม่มีผู้เข้ามาซื้อซองเอกสารการประมูลฯแต่อย่างใด  คณะกรรมการรังนกฯ จึงได้เปิดขายซองเอกสารฯ ครั้งที่  2  จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  ยื่นซองประมูลรังนกฯในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง  และจะเปิดซองการประมูลในวันเดียวกัน(ที่ 14)เวลา12.00 น. โดยมีผู้เข้ามาซื้อซองเอกสารเพียง  1  ราย เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2564  ซึ่งเป็นบริษัทรายหนึ่งจากพื้นที่  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี ตามข่าวที่เสนอมาแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.64 ที่หอประชุมจังหวัดพัทลุงบริเวณศาลาจังหวัดพัทลุง  คณะกรรมการรังนกฯ จัดให้มีการยื่นซองเอกสารการยื่นประมูลสัมปทานรังนกฯ  โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างพร้อมเพรียง  และมีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบภายใต้การนำของ  พ.ต.ท.นาถพล  บุญสนิท  รอง  ผกก.(ป) สภ.เมืองพัทลุง  มาให้การดูแลด้านการรักษาความปลอดภัย  แต่หลังจากการกำหนดการยื่นซองหมดเวลาลงในเวลา  11.00  น. ปรากฏว่าผู้ที่เข้ามาซื้อซองเอกสารไม่ได้เข้ามายื่นซองการประมูลฯแต่อย่างใด

นายปรีดี มนตรี (สจ.หริ่ง) คณะกรรมการรังนกฯ  เผยว่า  เมื่อไม่มีการประมูลรังนกในวันนี้ ทางคณะกรรมการรังนกฯ ก็จะมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลางอีกครั้งหนึ่ง  จากนั้นคณะกรรมการรังนกฯก็จะเปิดการขายซองเอกสารฯกันเป็นครั้งที่  3  หากยังไม่มีผู้เข้ามาซื้อซองเอกสารการประมูลฯก็จะประกาศกันเป็นครั้งที่ 4-5  ต่อไป  ซึ่งการประมูลรังนกในรอบ  5  ปีที่ผ่านมาในราคาการประมูล  450  ล้านบาทนั้น  คณะกรรมการรังนกฯได้เปิดการขายซองเอกสารถึง  5  ครั้ง

นายปรีดีฯ กล่าวอีกว่า  ตนยอมรับมติในที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้กำหนดราคากลางไว้ที่  500 ล้านบาท  เหมือนครั้งที่  1  ที่ผ่านมา แต่ตนมั่นใจว่าราคากลาง  450  ล้านบาท   ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางส่วนหนึ่งได้เสนอในการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางในครั้งที่  2  เป็นราคาที่เหมาะสมกับสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน  เนื่องจากรังนกยังส่งออกไม่ได้  ที่ผ่านมามีการส่งขายรังนกประเภทที่  3  ภายในประเทศเท่านั้น  ซึ่งคณะกรรมการรังนกฯจะเร่งแก้ปัญหาการประมูลรังนกฯอย่างเร่งด่วน  พร้อมทั้งการวางมาตรการป้องปรามการลัก  หรือปล้นรังนกในหมู่เกาะรังนก  ในท้องที่  ต.เกาะหมาก  อ.ปากพะยูน  ไว้แล้วเช่นกัน  ทั้งนี้  เพื่อมิให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเหมือนครั้งที่ผ่านมา  จนทำให้รังนก  และตัวอ่อนนกอีแอ่นถูกทำลายลงเป็นจำนวนมาก  สำหรับรังนกของจังหวัดพัทลุงนั้นถือเป็นรังนกที่ดีที่สุดของเอเซีย  หากจังหวัดพัทลุงยังไม่มีผู้เข้ามาประมูลฯ  ตนมั่นใจว่ารังนกของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศก็จะส่งผลกระทบอย่างแน่นอน

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน