ตรวจเยี่ยมโครงการข้าวกล่องปันสุข ปันน้ำใจ

68

13 พ.ค.64 เวลา 09.00 น. ที่ วัดเทพสรธรรมมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นางสาว ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายอนุชา. นาคาศัย ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการข้าวกล่องปันสุข ปันน้ำใจเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนใน 6 หมู่บ้าน  ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ได้ร่วมกันจัดทำอาหารสด ข้าวกล่อง จำวน 300 กล่อง/วัน โดยมี พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิสารคุณ เจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมมาราม นายสมบูรณ์ ปานย้อย นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นายพิรุณ บัวแก้ว กำนันตำบลบ้านใหม่ นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี  เข้าร่วมทำอาหาร พร้อมแจกจ่ายให้ประชาชน

โครงการนี้เป็นดำริของพระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิสารคุณ ที่จะช่วยเหลือประชาชนในช่วง ที่ทางรัฐบาลอยากให้ทุกคนอยู่บ้านซึ่งโครงการนี้ท่านเจ้าอาวาส จะดำเนินการส่งมอบข้าวกล่องในระยะเวลา1เดือน รวมทั้งถุงยังชีพที่มีเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสาร อาหารแห้ง

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม จ.ปทุมธานี/ รายงาน