เกษตร-พาณิชย์-อุตสาหกรรมร่วมช่วยชาวไร่สับปะรด

76

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่บริเวณหอประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานส่งมอบสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย และพันธ์ทองระยอง จำนวน 2 ตัน ให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่สั่งซื้อผ่านโครงการเชิญชวนจังหวัดระยอง ช่วยอุดหนุนสับปะรด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่สับปะรดจังหวัดระยอง ในการกระจายผลผลิตช่วงราคาผลผลิตตกต่ำช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด โดยมีนางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง และนายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมเป็นสักขีพยาน

นางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดระยอง มีพื้นที่ปลูกสับปะรด 27,836 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 733 ราย ในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.นี้ ผลผลิตออกสู่ตลาด 138,670 ตัน ซึ่งมีผลผลิตมากสุดในภาคตะวันออก ส่งผลให้มีปริมาณล้นตลาด เกินความต้องการของผู้ประกอบการหรือโรงงานแปรรูป ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ทำให้ผู้ค้าสับปะรดต่างจังหวัดไม่สามารถและสะดวกกับการเข้ามารับซื้อสับปะรดในจังหวัดระยอง ส่งผลให้การจำหน่ายสับปะรดผลสดแก่ผู้บริโภคมีปริมาณลดลงและราคาสับปะรดตกต่ำ ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตสับปะรดหน้าโรงงานอยู่ที่ราคา 6.20 บาท/กิโลกรัม อีกทั้งโรงงานแปรรูปสับปะรดประสบปัญหาการส่งออกต่างประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยองเริ่มได้รับความเดือดร้อน

จังหวัดระยอง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จึงได้วางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด โดยกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภค โดยจัดทำโครงการเชิญชวนจังหวัดระยอง ช่วยอุดหนุนสับปะรด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่สับปะรดจังหวัดระยองขึ้นมา โดยจำหน่ายแบบถุงละ 10 กิโลกรัมแบบคละไซด์ ได้แก่ สับปะรดพันธ์ปัตตาเวีย ราคา 75 บาทต่อถุง,สับปะรดพันธุ์ทองระยอง ราคา 120 บาทต่อถุง สนใจติดต่อสั่งซื้อที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โทร. 038-694048 ถึง 49 หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โทร.038-808177 ถึง 78

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน