พ่อเมืองลับแล นำบุคลากร ฉีดวัคซีนโควิด

77

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.64 เวลา 09.00 น.ที่ ห้องมเหสักข์ (อาคาร 100 ปี สธ) ชั้น 7 รพ.อุตรดิตถ์  นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ พร้อม นางวันทนา  ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิภัช  ประจันเขตต์ รอง.ผวจ.อุตรดิตถ์(1)และ นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล  รอง ผวจ.อุตรดิตถ์(2) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวค รอบที่ 1 โดยผู้เข้ารับการฉีดในครั้งนี้ไม่พบผู้มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด

ด้านนายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า สำหรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เป็นล็อตที่ 3 ที่ จ.อุตรดิตถ์ ได้รับจัดสรรมาจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อฉีดให้บุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ เช่น บุคลากรในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ข้าราชการ สื่อมวลชน พนักงานไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่เรือนจำ เป็นต้น โดยมีผู้เข้ารับการฉีดจำนวนกว่า 1,400 โดส ซึ่งหลังจากการฉีดวัคซีนแล้วแนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอ และสังเกตอาการ ถ้ามีความผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน นายผล  ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยหลังจากการฉีดวัคซีน ว่า เมื่อได้รับวัคซีนและรอสังเกตุอาการ 30 นาที ปรากฏว่าไม่มีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้น จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนในรอบถัดไป เพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันโรคโควิด-19 ต่อไป

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน