วิสาหกิจชุมชนเริ่มปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์

62

เวลา 15.00 น.วันที่ 7 พ.ค. 2564 ที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานเพื่อคุณภาพชีวิตยั่งยืน หมู่ที่ 6 ต.กุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร น.พ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8) น.พ.ณรงค์ จันทร์แก้ว รอง สสจ.สกลนคร พ.อ.อ.พูนสุข ทะแพงพันธ์ นอภ.กุสุมาลย์ นางหทัยทิพย์ จารุสาร  ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานเพื่อคุณภาพชีวิตยั่งยืน อ.กุสุมาลย์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ของ จ.สกลนคร  ตามโครงการการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ใน รพ.สตและชุมชน ระยะที่ 2

สำหรับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานเพื่อคุณภาพชีวิตยั่งยืน อ.กุสุมาลย์ ได้รับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) เลขที่ 85/2564 มีการก่อสร้างโรงเรือนขนาด 48 ตรม.ปลูกได้ จำนวน 50 ต้น โดยขณะนี้ จ.สกลนคร  ผ่านเกณฑ์การขออนุญาตปลูกกัญชาทางการแพทย์ ทั้งหมด 21 โรงเรือน กระจายอยู่ในอำเภอต่างๆของจังหวัด และได้รับใบอนุญาตแล้ว 14 กลุ่ม บางกลุ่มยังอยู่ในขั้นตอน รอการอนุมัติ รอการรับเมล็ดจากกรมการแพทย์แผนไทย  โดยก่อนหน้านี้ได้ทำการปลูกกัญชาทางแพทย์ไปแล้ว คือที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพฤกษเวชบ้านโพนงาม หมู่ 5 ต.นาม่อง อ.กุดบาก ซึ่งในการปลูกกัญชา ได้ตรวจคัดกรองผู้มาร่วมงานอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ DMHTTA

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน