กรมทหารพรานที่12จัดรถพุ่มพวงปันน้ำใจสู้ภัยโควิด

68

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 64 พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.กรม.ทพ.12(ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12) ฉก.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จัดโครงการ”รวมน้ำใจ ร่วมแบ่งปัน ฝ่าวิกฤต โควิด-19” โดยสั่งการให้ พ.ท.ณัฐพล ม้วนเงิน รอง ผบ.ชค.กรม.ทพ.12 จัดรถปันสุขร่วมแบ่งปันน้ำใจ โดยนำรถยนต์กระบะติดตั้งหลังคา มาทำเป็นรถพุ่มพวง หรือรถขายกับข้าว มาบรรทุกพืชผัก ผลไม้ ที่รับซื้อมาจากเกษตรกร พร้อมทั้งข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่ม หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ แบ่งบรรจุใส่ไว้เป็นถุงๆแล้วนำมาห้อยไว้ข้างรถลักษณะคล้ายรถขายกับข้าวตามชนบทหรือรถพุ่มพวง แล้วขับตะเวณไปตามหมู่บ้านต่างๆโดยใช้เครื่องขยายเสียงเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้องอยู่กับบ้าน มารับพืชผักผลไม้ ข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันโควิดเช่นหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ โดยมีประชาชนตามหมู่บ้านชายแดนมายืนรอรับแจกตามรายทางเป็นจำนวนมาก ซึ่งสร้างความยินดีและดีใจให้แก่ประชาชนตามหมู่บ้านชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างมาก ที่ทหารไทยไม่ทอดทิ้งประชาชน

นอกจากนำรถพุ่มพวงออกแจกจ่ายแล้ว พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.กรม.ทพ.12 ได้นำข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมทั้งพืชผักผลไม้ เข้าไปมอบและเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง และ คนชรา ที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้าน และไม่สามารถเดินเท้าออกมารับของแจกได้ ถึงในบ้าน สร้างความปลาบปลื้มยินดีให้กับผู้เฒ่าผู้แก่เป็นอย่างมาก

พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.กรม.ทพ.12 เผยว่าโครงการ”รวมน้ำใจ ร่วมแบ่งปัน ฝ่าวิกฤตโควิด-19” เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้ที่ตกงานขาดรายได้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้เดือดร้อนทุกกรณี

ชัชวาลย์  โสภาพันธ์  จ.สระแก้ว/รายงาน