เขย่าคลองเตยฉีดวัคซีนแล้ว5,006ราย

83

กทม. ตรวจคัดกรองเชิงรุกชุมชนคลองเตยแล้ว  8,022 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 5,006 ราย เผยเร่งชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางป้องกันโควิด-19 จ่ายบัตรคิวตามสัดส่วนผู้ติดเชื้อในชุมชน

7 พ.ค.64/ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก(swab)ในชุมชนพื้นที่เขตคลองเตย ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.- 6 พ.ค.64 ในหลายจุด เช่น วัดสะพาน ชุมชน 70 ไร่ ลานจอดรถตลาดคลองเตย และโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา โดยทำการ swab ค้นหาผู้ติดเชื้อรวมจำนวน 8,022 รายผลไม่ติดเชื้อ 5,614 รายติดเชื้อ 219 รายรอผลจากแล็ป 2,189 ราย

ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในชุมชนพื้นที่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครได้ตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีนจำนวน 2 จุด ณ โรงเรียนวัดคลองเตย และศูนย์สรรพสินค้าโลตัส สาขาพระราม 4 โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 4-6 พ.ค. 64 มีผู้รับบัตรคิวรวม 5,495 ราย รับบริการฉีดวัคซีนรวม 5,006 ราย ไม่ได้การฉีดเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์ 489 ราย โดยเมื่อวันที่ 6 พ.ค.64 ณ โรงเรียนวัดคลองเตย รับบัตรคิว 913 ราย ฉีดวัคซีน 892 ราย ไม่เข้าเกณฑ์ 21 ราย ส่วนจุดที่ศูนย์สรรพสินค้าโลตัส สาขาพระราม 4 รับบัตรคิว 1,500 ราย ฉีดวัคซีน 1,312 ราย ไม่เข้าเกณฑ์ 188 ราย รวม 2 จุด ให้บริการฉีดวัคซีน 2,204 ราย ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนเขตคลองเตยอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 19 พ.ค.64 เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดจำนวน 50,000 คน

สำหรับจำนวนผู้ป่วยครองเตียงในโรงพยาบาลสังกัด กทม. โรงพยาบาลสนาม กทม. และ Hospitel มีจำนวนทั้งสิ้น 1,674 ราย ดังนี้  โรงพยาบาลสังกัด กทม. ทั้ง 8 แห่ง มีผู้ป่วยครองเตียงแล้ว 274 เตียง  โรงพยาบาลสนาม กทม. 5 แห่ง ปัจจุบันมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย จำนวน 2,042 เตียง มีผู้ป่วยครองเตียงแล้ว 1,104  เตียง ยังว่างอยู่ 938 เตียง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน 1000 เตียง ครองเตียง 534 เตียง ยังว่างอยู่ 466 เตียง

รพ.ราชพิพัฒน์ 200 เตียง ครองเตียง 193 เตียง ยังว่างอยู่ 7 เตียง รพ.เอราวัณ 1(ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอน) 100 เตียง ครองเตียง 75 เตียง ยังว่างอยู่ 25 เตียง รพ.เอราวัณ 2 (บางกอกอารีนา) 400 เตียง ครองเตียง 299 เตียง ยังว่างอยู่ 101 เตียง รพ.เอราวัณ 3 (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด) 342 เตียง ครองเตียง 3 เตียง ยังว่างอยู่ 339 เตียง

ในส่วนของ Hospitel จำนวน 5 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 594 เตียง มีผู้ป่วยครองเตียงแล้ว 296 เตียง ยังว่างอยู่ 298 เตียง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รพ.กลาง(อาคารหอพัก) 44 เตียง ครองเตียง 25 เหลือ 19 เตียง รร.เออริเเกนแอพอร์ต 120 เตียง ครองเตียง 80 เหลือ 40 เตียง รร.บ้านไทย 300 เตียง ครองเตียง 70 เหลือ 230 เตียง รร.ข้าวสาร พาเลส 90 เตียง ครองเตียง 88 เหลือ 2 เตียง และอาคารพัชรกิติยาภา ม.นวมินทราชูทิศ 40 เตียง ครองเตียง 33 เหลือ 7 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 7พ.ค. 64 เวลา 08.00 น.)

คลองเตยชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางป้องกันโควิด-19 จ่ายบัตรคิวตามสัดส่วนผู้ติดเชื้อในชุมชน

นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป และพระพิศาลธรรมารุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน ในฐานะประธานอำนวยการคณะกรรมการต่อต้านโควิด-19 ชุมชนคลองเตย ประชุมร่วมกับประธานชุมชน 39 ชุมชน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ รับฟังปัญหาและประเมินสถานการณ์ แนวทางการควบคุม และการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชนพื้นที่เขตคลองเตย ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังมีอย่างต่อเนื่องที่และแพร่กระจายออกเป็นวงกว้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเขตคลองเตย ซึ่งลักษณะทั่วไปของชุมชนที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นชุมชนแออัด มีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น ที่พักอาศัยเป็นอาคารที่พักหลายชั้นและเป็นบ้านเรือนที่ติดกัน มีการใช้พื้นที่บางส่วนร่วมกัน การระบายอากาศไม่ดี ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายและรวดเร็ว

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ร่วมกับสถาบันและป้องกันโรคเขตเมือง (สปคม.) กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่เสี่ยงดำเนินการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เพื่อหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการ SWAB โดยนำรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเข้าเก็บตัวอย่างกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.-7 พ.ค.64 ในหลายจุด เช่น วัดสะพาน โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ลานจอดรถตลาดคลองเตย โดมแฟลต 19-22 และชุมชน 70 ไร่ โดยค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 11,417 ราย ผลไม่ติดเชื้อ 5,598 ราย ติดเชื้อ 243 ราย รอผลการตรวจ 5,576 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค.64)

ส่วนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในชุมชนพื้นที่เขตคลองเตย ได้ตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีน จำนวน 2 จุด บริเวณโรงเรียนวัดคลองเตย และศูนย์สรรพสินค้าโลตัส สาขาพระราม 4 โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 4-6 พ.ค.64 มีผู้รับบัตรคิว 5,495 ราย รับบริการฉีดวัคซีน รวมทั้งสิ้น 5,006 ราย ไม่ได้การฉีดเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์ 489 ราย โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนเขตคลองเตยอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 19 พ.ค.64 เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 50,000 คน

นอกจากนี้วัดสะพาน เขตคลองเตย ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอยรอส่งตัวผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างรอรับตัวส่งโรงพยาบาล ตามที่ได้รับอนุญาตจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งสำนักการแพทย์ กทม. โดยมีคณะกรรมการต่อต้านโควิด-19 ชุมชนคลองเตย (คตช.คลองเตย) ดูแลรับผิดชอบ โดยเปิดศูนย์เมื่อวันที่ 28 เม.ย.64 ที่ผ่านมา จนกว่าสถานการณ์จะผ่อนคลาย หรือมีประกาศอื่นๆ เปลี่ยนแปลง

ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กล่าวว่า วันนี้เป็นประชุมชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ร่วมกับประธานชุมชน 39 ชุมชน และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการคณะกรรมการต่อต้านโควิด-19 ชุมชนคลองเตย ซึ่งภารกิจดังกล่าวได้ดำเนินร่วมกันมาแล้ว 20 กว่าวัน อย่างไรก็ตามภารกิจบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ หรือมีภารกิจใหม่เพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องชี้แจงทำความเข้าใจให้ตรงกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างเช่นการนำสิ่งของไปให้ชุมชน การรับส่งผู้ติดเชื้อในชุมชน ในส่วนของบัตรคิวในการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการ SWAB และการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนนั้น

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้มีความเข้าใจกันคลาดเคลื่อน ซึ่งการให้บัตรคิวจะเป็นไปตามหลักวิชาการสาธารณสุข โดยจะพิจารณาจากจำนวนเปอร์เซ็นต์ของผู้ติดเชื้อในชุมชน รวมถึงสัดส่วนของประชากรในชุมชน ทำให้ประธานชุมชนหลายชุมชนเกิดความไม่เข้าใจว่าขนาดของชุมชนใกล้เคียงกัน แต่ได้รับจำนวนบัตรคิวไม่เท่ากัน ซึ่งจากการประชุมในวันนี้จะทำให้ประธานชุมชนเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน อย่างไรก็ตามการจ่ายบัตรคิวนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนมาเข้ารับบริการในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความแออัดในการทำงาน โดยได้กำหนดช่วงเวลาเช้ารับบริการตามหมายเลขบัตรคิว เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ส่วนในกรณีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ไม่ตรงกันนั้น เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่กรุงเทพมหานครรายงาน จะเป็นผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการตรวจ SWAB โดยนำรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ตามจุดที่หน่วยงานสาธารณสุขกำหนดไว้ แต่มีผู้ติดเชื้อบางรายได้ไปตรวจกับทางโรงพยาบาลด้วยตนเอง เมื่อทราบผลตรวจก็จะแจ้งให้ทางประธานชุมชนทราบ จากนั้นในช่วงเวลา 08.00 น. ของทุกวัน ประธานชุมชนจะรายงานให้ทางสำนักงานเขตทราบ ซึ่งผู้ติดเชื้อบางรายต้องการให้กรุงเทพมหานครจัดหาโรงพยาบาลในการรักษาตัว ซึ่งทำให้จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจไม่ตรงกัน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน