อดีตประธานสภา อบจ.พัทลุง ยันราคากลางรังนก450ล้านบาท

141

จากการที่สัญญาการประมูลการจัดเก็บรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุงจะสิ้นสุดลงในวันที่  14  มิถุนายน  2564  และมีการออกมาประกาศของคณะกรรมการรังนกฯให้สัมปทาน 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 – 14 มิถุนายน 2569 ในราคากลาง 500 ล้านบาท  แต่หลังจากที่ประกาศขายซองเอกสารกาประมูลรังนกฯก็ยังไม่มีผู้ใดมาซื้อเอกสารฯ แม้แต่รายเดียว  ทางด้านคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกฯจึงมีมติให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลางอีกครั้ง โดยในที่ประชุมมีความเห็นในการกำหนดราคากลางที่  450  ล้านบาท และ  500  ล้านบาท  ซึ่งที่ประชุมฯมีมติกำหนดราคากลางที่  500  ล้านบาทเหมือนครั้งที่  1

ต่อมาในที่ประชุมคณะกรรมการรังนกฯ ได้มีมติเห็นชอบราคากลาง 500 ล้านบาท และยังมีมติลดราคาซองเอกสารการประมูลรังนกฯ ให้เหลือซองละ 10,000 บาท และลดหลักประกันสัญญาของผู้ชนะการประมูลรังนกฯเหลือร้อยละ 30  และเปิดขายซองเอกสารฯจนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564   ยื่นซองประมูลรังนกฯในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง  และจะเปิดซองการประมูลในวันเดียวกันเวลา12.00 น. ล่าสุดในขณะนี้ยังไม่ผู้ใดเข้ามาซื้อซองเอกสารแม้แต่รายเดียว  ส่วนการติดต่อสอบถามก็ยังไม่มีเช่นกัน

ด้านนายประเสริฐ  ดำสุด  อดีตประธานสภา  อบจ.พัทลุง  ซึ่งเป็นคณะกรรมการในการยกร่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  เผยว่า  ตนได้ติดตามความเคลื่อนไหวของการสัมปทานรังนกฯมาอย่างต่อเนื่อง  มั่นใจว่าสภาพเศรษฐกิจของโลกในขณะนี้จะส่งผลกระทบต่อการยื่นซองประมูลรังนกฯอย่างแน่นอน  และยังเชื่อว่าการเปิดประมูลรังนกฯในครั้งที่  2  น่าจะไม่มีผู้ใดเข้ามายื่นซองเช่นกัน  จนนำไปสู่การประชุมกำหนดราคาประมูลฯในครั้งที่  3  ซึ่งหากไม่มีผู้ใดยื่นซองประมูลฯก็จะนำไปสู่การประมูลฯโดยกรณีพิเศษในที่สุด  และอาจจะนำไปสู่การแก้ไขเงื่อนไขของท้ายสัญญาอีกด้วย

สำหรับตนนั้นเห็นว่าราคากลางประมูลฯ  450  ล้านบาทเป็นราคากลางที่เหมาะสมที่สุด  เนืองจากในขณะนี้การส่งออกรังนกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน ในขณะเดียวกันตนขอเรียกร้องให้นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผวจ.พัทลุง  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เตรียมวางมาตรการในการป้องกันปราบปรามการขโมยรังนกฯในพื้นที่  ต.เกาะหมาก  อ.ปากพะยูน โดยใช้กำลังแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง  จนท.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตำรวจ  ฝ่ายปกครอง  ท้องถิ่น ฯลฯ  เนื่องจากในช่วงว่างของการยื่นซองสัมปทานรังนกฯในรอบ  5  ปีที่ผ่านมานั้น  มีการเข้าไปขโมยรังนกกันมากมาย   พร้อมทั้งฝากพี่น้องชาวพัทลุงช่วยติดตามการสัมปทานรังนกฯด้วย  เนื่องจากเป็นผลประโยชน์ของชาวพัทลุงทุกๆคน  นายประเสริฐฯกล่าวในที่สุด

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน