โควิดลามชุมชนเขมรโรงเกลือ-พ่อเมืองเตรียมเปิดที่กักตัว

46

เช้าวันที่ 4 พ.ค. 64 พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.กรม.ทพ.12 ฉก.อรัญประเทศ กองกำลังบูรพา สั่งการให้ ร.ต.ธิติวุฒิ ยีนุช ผบ.ร้อย ทพ.1201 นำกำลัง จนท.ร้อย ทพ.1201 ออกไปประสานการปฏิบัติร่วมกับ พ.ต.ท.ณัฐพล ชนะศุภกาญจน์ สวป.สภ.คลองลึกฯที่นำกำลัง จนท.ตร.สภ.คลองลึกฯมาร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือในการจัดระเบียบการเข้าตรวจคัดกรองโควิด ให้กับผู้ประกอบการค้าชาวไทยและชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือ ตลาดการค้าชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมกับ จนท.สาธารณสุขฯที่มา ออกหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก (Active Case Finding) ที่บริเวณหน้าอาคารกองอำนวยการตลาดโรงเกลือ ฯ และชุมชนชาวกัมพูชาที่อยู่ใกล้เคียงตลาดโรงเกลือฯ หลังจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ได้แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนชาวกัมพูชาในโรงเกลือรีสอร์ท พื้นที่ บ้านดงงู ม.7 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งอยู่ห่างจากตลาดโรงเกลือ ตลาดการค้าชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ประมาณ 1 ก.ม.เศษ จำนวน 13 ราย เกรงจะเกิดคลัสเตอร์การระบาดใหญ่ในชุมชนกัมพูชาภายในโรงเกลือ รีสอร์ท

ซึ่งภายในโรงเกลือรีสอร์ท ด้านหน้าเปิดเป็นรีสอร์ทมีห้องพักรายวันประมาณ 10 ห้อง และด้านในมีการสร้างเป็นห้องแถวให้เช่ารายเดือนจำนวน 5 แถว ประมาณ 64 ห้อง และส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า แม่ค้า และกรรมกรชาวกัมพูชามาเช่าพักอาศัยอยู่เต็มทุกห้อง รวมมีชาวกัมพูชาพักอาศัยอยู่ในโรงเกลือรีสอร์ท ประมาณ 200 คนเศษ ซึ่งถือเป็นชุมชนกัมพูชาย่อยๆ ซึ่ง จนท.เกรงว่าโควิด-19จะลามเข้าไปถึงในตลาดโรงเกลือ ซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดนที่สำคัญของอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว จึงเร่งออกหน่วยมาตรวจคัดกรองเชิงรุกในตลาดโรงเกลือ อย่างเร่งด่วน

ส่วนที่โรงเกลือรีสอร์ท คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว โดยนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.สระแก้ว เตรียมพิจารณาสั่งปิด แล้วปรับเป็นสถานที่กักตัว โดยห้ามไม่ให้ชาวกัมพูชาในโรงเกลือรีสอร์ท ออกมานอกห้องเพื่อทำการกักตัว14วัน เพื่อดูอาการ

นอกจากนี้ พ่อเมืองสระแก้ว เตรียมออกประกาศคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 24.00 น.- 04.00 น.เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสระแก้ว ยกเว้นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ ทำงานประกอบอาชีพ การเดินทาง ขนส่งหรือกรณีที่มีเหตุผลจำเป็นสำคัญเท่านั้น เพื่อให้เกิดผลดีกับชุมชนและง่ายต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค ไม่ให้มีการระบาดของโรคลุกลามไปมากกว่าในปัจจุบันนี้ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันโดยจังหวัดสระแก้ว มีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 359 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 154 ราย และรักษาหายแล้ว 205ราย

ส่วนคำสั่งจังหวัดสระแก้วก่อนหน้านี้ ห้ามมีการดื่มสุรา ซึ่งยกเว้นให้เฉพาะบุคคลในครอบครัวภายในบ้านเท่านั้น หากเป็นบุคคลอื่นมาร่วมดื่มถือเป็นรวมตัวกันดื่มสุราในบ้าน ถือว่าเป็นความผิด เพราะห้ามรวมกลุ่มดื่มโดยเด็ดขาด ซึ่งได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจตราอย่างเข้มงวดแล้วหากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทุกราย

ชัชวาลย์  โสภาพันธ์ จ.สระแก้ว /รายงาน