สั่ง50เขตเร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเป้าพื้นที่เสี่ยงก่อน

100

กทม.สั่ง 50 เขตตั้งศูนย์ประสานงานค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนเร่งส่งเข้าระบบการรักษา มอบหมายให้สำนักอนามัย ประสานความร่วมมือกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  สุ่มตรวจประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อหาผู้ตดเชื้อโควิด-19 

4 พ.ค. 64/ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแผนการตรวจคัดกรอง Covid-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สำนักอนามัย ประสานความร่วมมือกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  สุ่มตรวจประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อหาผู้ตดเชื้อโควิด-19  โดยจะดำเนินการในเขตที่คาดว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก่อน

ทั้งนี้จะดำเนินงานรูปแบบเดียวกับการดำเนินงานในพื้นที่เขตคลองเตย  โดยเมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้วจะส่งรายชื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่  เพื่อประสานผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา เช่น การเตรียมเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ การปฏิบัติตัวระหว่างรอรถนำส่งสถานพยาบาล การปฏิบัติตัวระหว่างพักรักษาตัวในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ พร้อมกันนี้จะส่งรายชื่อให้ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์  เพื่อเตรียมประสานงานหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อรับผู้ติดเชื้อเข้าพักรักษา รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทัพ หรือมูลนิธิ หรือสำนักงานเขต เพื่อจัดรถรับผู้ติดเชื้อไปส่งสถานพยาบาลตามระดับความรุนแรงของอาการผู้ติดเชื้อ

ทั้งนี้ขอให้สำนักงานเขต จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ระดับเขต  เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่  รวมทั้งเตรียมหาสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อ ระหว่างรอนำส่งไปยังสถานพยาบาลต่างๆ ดังเช่นที่สำนักงานเขตคลองเตยได้รับความอนุเคราะห์จากวัดสะพาน ในการใช้พื้นที่เพื่อเป็นจุดพักคอยของผู้ติดเชื้อระหว่างรอรถนำส่งสถานพยาบาล  โดยจุดพักคอยดังกล่าวควรเป็นสถานที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีพรมหรือวัสดุปูพื้นที่อาจดูดซับฝุ่นหรือเชื้อโรค  นอกจากนี้ให้ประสานหน่วยงานความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ที่ประสงค์จะบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค สำหรับผู้ติดเชื้อใช้ประโยชน์ระหว่างรอส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน