สกลนครเรียกพ่อค้าสลากฯตรวจโควิด19

21

วันที่ 3 พ.ค .2564 มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนครลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.ลงนามโดย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร ให้ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจากต่างจังหวัด ที่จะเข้าจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในเขตพื้นที่ จ.สกลนคร ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ให้ไปรายงานตัวเข้าพื้นที่ จ.สกลนคร ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอเพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี Rapid Test Antigen และรับเอกสารรับรองผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด- 19 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในเขตพื้นที่ จ.สกลนคร โดยเอกสารรับรองสามารถใช้รับรองผลได้จนถึงวันที่ออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนั้นๆ

หากสงสัยหรือมีข้อซักถาม โทร. 09 3328 5264 หรือ 0 4271 1258 , 0 4271 3380 ต่อ 1311 , 1312 , 1322 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ด้าน พลตรี ภัชรพล ศิริรักษ์ ผบ.มทบ. 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา ได้สั่งการให้กำลังพลของหน่วยทุกนาย  มีสมุดบันทึก Time line ประจำตัวทุกนาย และจดบันทึกเป็นประจำทุกวัน  วางไว้ที่โต๊ะทำงาน  เพื่อให้ทราบข้อมูลการเดินทาง กิจกรรม และการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีการตรวจข้อมูล รวบรวมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกำลังพลเป็นอย่างดี  ทั้งนี้ผบ.มทบ.29  มีความห่วงใยกำลังพลและครอบครัว และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบกในการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน