พิษโควิด วัดถ้ำผาแด่น -พญาเต่างอย ปิดชั่วคราว

36

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดสกลนคร นายวิฑูรย์  นวลนุกูล รอง ผวจ.สกลนคร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวประกาศคำสั่งจังหวัดสกลนคร  เพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   โดยให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อภายใน 14 วัน  และผู้มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ

หากเข้ามาพำนักในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือศูนย์สุขภาพชุมชน ในพื้นที่ที่ผู้เดินทางจะไปพำนักโดยทันที   สำหรับประชาชนที่จะพำนักในเขตเทศบาลนครสกลนคร   ให้ไปรายงานตัว ณ หอประชุมอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร    เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่พิจารณาตรวจหาเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเข้ารับการกักตัว 14 วัน ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) ต่อไป

นอกจากนี้  ด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.สกลนคร  ยังได้ออกประกาศปิดไม่ให้เข้าใช้พื้นที่  เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดการแพร่ระบาคของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวอีกด้วย  เช่นที่วัดถ้ำผาแด่น  ต.ดงมะไฟ อ.เมือง   ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชมทิวทัศน์ที่สวยงามบนเทือกเขาภูพาน  สัมผัสกับธรรมชาติ  และกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะสงฆ์ และกรรมการวัดถ้ำผาแด่น  จึงได้ออกประกาศปิดวัด เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  ขณะที่ อำเภอเต่างอย  ก็ได้ประกาศปิดการเข้าสักการะพญาเต่างอย ตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติเช่นกัน   เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  ทั้งนี้พญาเต่างอย  ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะขอพรเป็นจำนวนมาก   โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน