สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ผนึก 4 สมาคมบัญชี ภาษีอากรและผู้สอบบัญชี ชงเลื่อนส่งงบการเงินและ ภ.ง.ด.50 เพื่อช่วย SME”

52

“สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ผนึก 4 สมาคมบัญชี ภาษีอากรและผู้สอบบัญชี ชงเลื่อนส่งงบการเงินและ ภ.ง.ด.50 เพื่อช่วย SME”

🎙พบกันในงานแถลงข่าวช่วย SME Online

📌 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

เวลา 10:00 น.

📹 รับชมผ่าน Facebook Live ได้ที่ https://www.facebook.com/federationthaisme