เทศบาลเมืองน่านประเมินสถานที่จำหน่ายอาหาร

26

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 64 เวลา 17.30 น. ทีมงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองน่าน ออกตรวจประเมิน ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร  ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานประกอบการ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ตลาดราชพัสดุ(กาดศรีคำ) ร้านครัวฮิมน้ำน่าน  ร้านครัวกาสะลอง ร้านเช็คอินริมน่าน ร้านอาหารกู๊ดวิว  ร้านครัวเมนูปลา สาขา2 (ปิดบริการ) ร้านนนท์เลิศรส ร้านเฮือนภูคา ร้านเฟรนด์บาร์ (ปิดบริการ)  ร้านเต่าถ่านหมูกระทะ สวนอาหารเรือนแก้ว (ปิดบริการ) ร้านอาหารสุริยาการ์เด้นท์ ร้าน ศ.ปลาเผา (ซื้อกลับบ้านเท่านั้น) ร้านเฮือนไม้หมูจุ่ม  ร้านบ้านบุ๋ม (ปิดบริการ) ร้าน ไอ้-เข้ ปังจี่ (ซื้อกลับบ้านเท่านั้น) ร้านชายชื่อกานต์ (ปิดบริการ) ร้านรีแลกซ์ แอด น่าน (ปิดบริการ) ร้านครัวเมนูปลา สาขา1 สถานประกอบการ บริเวณ ถ.ในโครงการจัดรูปที่ดิน ปิดบริการ

จากการตรวจพบว่าสถานประกอบการแต่ละแห่งให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 เป็นอย่างดี

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน