นายกเหล่ากาชาดให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้

46

วันที่ 22 เมษายน 2564 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม นางอรณต วัฒนะ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา รพ.มหาสารคาม นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม ได้แก่ นางหนูทิพย์ รักษาภักดี อายุ 65 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และพิการทางการมองเห็น อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท ที่นอน และชุดธารน้ำใจ ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค-บริโภค และน้ำดื่ม, แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเสื้อผ้าของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ได้กล่าวให้กำลังใจให้มีความอดทนและมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป

ทีมข่าวมหาสารคาม