ปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

59

เมื่อวันที่  22 เม.ย.64 เวลา 13.00 น. ที่อาคารห้องประชุม ฟูบุญถึง  รพ.ลับแเล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นพ.เกษม  ตั้งเกษมสำราญ  นพ.สสจ.อุตรดิตถ์  เปิดเผยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 64 ที่ผ่านมาตามนโยบายรัฐบาล โดยกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีนเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า แพทย์ พยาบาลในทีมตรวจโรค สอบสวนโรค ทีมตรวจคัดกรองโรค(swab) ทีมห้องปฏิบัติการตรวจโควิต-19 และบุคลากรการแพทย์ที่มีความเสี่ยงในลำดับ ต่อไป รวมจำนวน จำนวน 4,625 คนการวัคซีนโควิด-19 รอบที่ 1 ได้ดำเนินการฉีดระหว่างวันที่ 4-7 เม.ย.2564 เป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า 425 คน และเป็นกลุ่ม อสม.ด่านหน้า จำนวน 474 คน รวม 899 คนการฉีดวัคซีนโควิต-19 รอบที่ 2 ดำเนินการ ฉีดวัคซีน ในระหว่างวันที่ 22-23 เม.ย.2564 เป้าหมายเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด จำนวน 2,380 คน

สรุปรวมการฉีดวัคซีนเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขรอบที่ 1 และ รอบที่ 2  จำนวน 2,805 คน  คิดเป็นร้อยละ 61  ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ 100 เปอร์เซ็นต์จังหวัดอุตรดิตถ์ มีแผนการเตรียมฉีดวัคซีนให้กับบุคลาในกลุ่มอื่นๆต่อไป ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ที่เหลือ อสม.ด่านหน้า ตำรวจ ทหาร ปกครอง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรงเช่น COPD, Asthma ที่ควบคุมได้ไม่ดี   2. โรคหัวใจและหลอดเลือด 3. โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ขึ้นไป (ไตวายเรื้อรัง) 4. โรคหลอดเลือดสมอง 5. โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด 6. โรคเบาหวาน 7. โรคอ้วนและหลังจากกลุ่มนี้แล้ว เป้าหมายต่อไปเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 อาจมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นได้โดยพบว่า มีอาการข้างเคียงตั้งแต่อาการน้อย อาการปานกลาง เช่น ปวดเมื่อยตามตัว เป็นไข้ คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย และอาการรุนแรง โดยมีอาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมอง มีอาการแขนขาอ่อนแรง ชา ซึ่งกรณีที่เกิดอาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาทันที ทั้งนี้ในการจัดฉีดวัคซีนทางโรงพยาบาลมีความพร้อมในการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดการให้วัคซีสำหรับการเตรียมตัวก่อนรับวัคซีนโควิด-19 ให้ดื่มน้ำให้มากๆ (อย่างน้อย 1 ลิตร) ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนประมาณ 12 ชม. งดดื่มกาแฟ ยาคุมกำเนิด ยาลดน้ำมูก(สูตรที่มียาลดอาการคัดจมูกเช่น pseudoephedine, phenylephine ยาไมเกรน เช่น Cafergot, Tofago, Avamigrine,Miganaและ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ

ประสิทธิ์    ผึ้งสุข  จ.อุตรดิตถ์/ รายงาน