บุคลากรทางการแพทย์ รพศ.ฉีดวัคซีน Sinovac

66

วันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก ชั้น 9 โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร นายแพทย์ ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร นำผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัด กว่า 2 พันคน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากเป็นด่านแรกที่จะสัมผัสผู้ป่ายติดเชื้อโควิด 19 มาทำการฉีดวัคซีน Sinovac ล็อตที่ 2 ให้แล้วเสร็จวันนี้ ซึ่งในล็อตที่ 2 ทั้งจังหวัดมีวัคซีนจำนวน 8,560 โด๊ส แบ่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ของ รพศ.สกลนคร กว่า 3,190 โด๊ส ซึ่งจะฉีดบุคคลากรทางการแพทย์ได้ 1,595 คน ทั้งนี้วั คซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ชนิด Sinovac จำนวน 8,560 โด๊ส สามารถให้บริการได้ 4,280 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะได้ฉีดวัคซีน แบ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข รวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อีกจำนวน 400 คน

นายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร เปิดเผยว่า โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จะทำการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ โดยเป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาการหลังฉีด ไม่พบผู้ที่มีผลข้างเคียงรุนแรง เพียงมีอาการผื่นขึ้นและอาเจียนแต่ไม่รุนแรงเพียงไม่กี่ราย โดยผู้ที่ได้รับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกจะได้รับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 3 สัปดาห์ การฉีดวัคซีน COVID-19 ได้รับการยืนยันแล้วว่าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมา ช่วยป้องกันการติดเชื้อ หลังฉีดวัคซีนร่างกายเข้าสู่ร่างกาย ก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ ผู้รับวัคซีนจึงต้องทำควบคู่ไปกับการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือให้บ่อยๆ และเลี่ยงพื้นที่แออัด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร กล่าวต่อว่า สำหรับการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือวัคซีน Sinovac มี 8 ขั้นตอน โดยจะต้องผ่านการคัดกรอง วัดไข้ และล้างมือ ก่อนเข้ารับบริการ ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน (ทำบัตร) ขั้นตอนที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ขั้นตอนที่ 3 คัดกรอง/ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง และลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 5 ฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกน Line Official account “หมอพร้อม” ขั้นตอนที่ 7 จุดตรวจสอบก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีนห และขั้นตอนที่ 8 Dash Board ประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ (Line OA ) โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล นำเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลมาเตรียมการไว้
วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน