สกลนคร พบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 7 ราย

79

เวลา 15.30 น.วันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดรายการสดเชิงรุกทางโลกโซเชียล(facebook) เผยแพร่สื่อสารไปสู่ประชาชนเพื่อให้รับทราบข้อมูลความเป็นไปของสถานการณ์ โควิด 19 ในพื้นที่ ซึ่งประชาชนสงสัยประการใดให้สอบถามได้ทุกเรื่อง โดยขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 7 ราย รวมติดเชื้อสะสม เป็น 33 ราย

โดยรายที่ 27 เพศหญิง อายุ 6 ปี อยู่ที่ อ.ส่องดาว ประวัติติดเชื้อ COVID-19จากการสัมผัส รายที่ 28 เพศหญิง อายุ 6 ปี อ.ส่องดาว  ประวัติติดเชื้อ COVID-19 จากผู้ป่วยยืนยันรายที่ 22 รายที่ 29 เพศหญิง อายุ 46 ปี อ.ส่องดาว  ประวัติติดเชื้อ COVID-19 ขณะนี้รับการรักษาที่ โรงพยาบาลส่องดาว  รายที่ 30 เพศหญิง อายุ 52 ปี อ.บ้านม่วง  ประวัติติดเชื้อ COVID-19 จากงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายที่ 31 เพศชาย อายุ 20 ปี อ.บ้านม่วง ประวัติติดเชื้อ COVID-19 จากบิดาที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จ.นนทบุรี ขณะนี้รับการรักษาที่ โรงพยาบาลบ้านม่วง  รายที่ 32 เพศชาย อายุ 30  ปี อ.วานรนิวาส ประวัติติดเชื้อ COVID-19 จากการโดยสารรถตู้มาพร้อมกับ ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 22  และ 33 เพศชาย อายุ 24 ปี อ.วานรนิวาส  ประวัติติดเชื้อ COVID-19 จากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 23 ขณะนี้รับการรักษาที่ โรงพยาบาลวานรนิวาส

จากการสอบสวนโรค รายที่ 27 พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 8 ราย รายที่ 28 และ รายที่ 29 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกลุ่มเดียวกันรวม 18 ราย รายที่ 30 พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 9 ราย รายที่ 31 พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 11 ราย รายที่ 32 พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 7 ร้าย รายที่ 33 พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 7 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดอยู่ระหว่างการกักตัว

ผวจ. สกลนคร กล่าวว่า ขณะนี้มีประกาศคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 14/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง ปิดสถานที่และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว “ปิดพื้นที่เสี่ยง จำนวน 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านปทุมวาปี ม.6 และบ้านทรายทอง ม.11 ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว เป็นเวลา 14 วัน หลังจากพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 2 หมู่บ้านบ้านดังกล่าว โดยทางจังหวัดจะให้การช่วยเหลือเครื่องอึปโภคบริโภคอย่างเต็มที่

ขณะที่ได้ออกประกาศห้ามข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นรายไปว่ามีเหตุจำเป็น อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ อย่ามั่วสุมหนือรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากเพรสะยากแก่การควบคุุม ด้าน พ.ต.อ.โชคชัย อินทะนิน รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร กล่าวถึงการแจ้งความดำเนินคดีกลุ่มคนที่ฝ่าฝืน พรก.และคำสั่งของจังหวัดสกลนคร ที่ 22/2563 มีการเล่นสงกรานต์โดยมีรถเครื่องเสียงเข้าร่วมขบวนแห่ ได้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาเแล้ว 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอกุดบาก อำเภอนิคมน้ำอูน และอำเภอคำตากล้า

วัฒนะ แก้วก่า  จ.สกลนคร /รายงาน