20 เม.ย.วันกัญชาโลก

130

วันกัญชาโลก 20 เมษายน “รฎาวัญ-นิติธร” เสนอให้ลดความเหลื่อมล้ำและให้วิจัย”ตำรับยาแผนไทยผสมกัญชา แล้วรีบจดสิทธิบัตรเป็นยาประจำชาติไทย เพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ

20 เม.ย.64/ นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเสมอภาค เปิดเผยว่า  เนื่องในโอกาสวันนี้ วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็น “วันกัญชาโลก”  ในประเทศไทยฮือฮาตั้งแต่ปี 2562 หวังจะมีกินมีใช้มีรายได้จากการปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น แต่มีลูกหลานหลายคนที่เคยปลูกกัญชามาก่อนและรายที่ปลูกใหม่ไม่กี่ต้น กลับถูกจับติดคุกนับหมื่นคน เป็นการเริ่มต้นนโยบายที่สร้างความทุกข์ให้แก่ประชาชนส่วนหนึ่ง เนื่องจากมาตรการต่างๆออกทีหลังและมีช่องโหว่มากมายทำให้ประชาชนสับสน และคนจนเข้าถึงสิทธิการปลูกและการใช้กัญชายากกว่านายทุนใหญ่คนร่ำรวยหลายเท่า เกิดความเหลื่อมล้ำ ขาดความ เสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง ยุติธรรม

นางรฎาวัญ กล่าวว่า การแพทย์แผนไทยโบราณเคยนำกัญชามาเป็นส่วนผสมกับสมุนไพรไทยหลายชนิดในตำรับยาแผนไทย ใช้รักษาโรคระบาดรุนแรงได้ผลดีมาแล้ว ซึ่งสรรพคุณของ กัญชาและสมุนไพรไทยมีหลักฐานบันทึกในตำราเภสัชกรรมไทย จึงควรวิจัยพัฒนาต่อยอดแล้วจดสิทธิบัตรเป็น”ยาแผนไทยประจำชาติ”โดยเร็ว จึงเชื่อมั่นว่า หากกำหนดเป็นนโยบายระดับชาติวางแผนการปลูก การแปรรูปและการตลาดอย่างครบวงจรจะทำให้กัญชาและสมุนไพรไทย คือ “พืชเศรษฐกิจตัวใหม่” จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและช่วยฟื้นเศรษฐกิจของชาติ

ด้าน ดร. นิติธร สีเขียว ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเสมอภาค กล่าวว่านโยบายเสรีกัญชาเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพของประชาชน และจะช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน แต่ตนมีความเห็นว่าควรปรับปรุงนโยบายให้ดีกว่านี้ คือต้องให้โอกาสประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค รวมทั้งต้องเร่งชี้แจงให้ประชาชนมีความรู้มีความเข้าใจในการใช้กัญชาเดี่ยวอย่างถูกต้อง  เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้กัญชาอย่างผิดวิธีส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่กำลังเกิดขึ้นในทุกวันนี้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน