กทม.อัด 100 ล้าน ปรับปรุงคลองผดุงกรุงเกษม

45

กทม. เดินหน้าปรับปรุงคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงแยกเจริญสวัสดิ์ถึงแยกกษัตริย์ศึก คาดเริ่มดำเนินการได้ ส.ค. – ก.ย. นี้

19 เม.ย. 64/ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม ครั้งที่ 3/2564 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หน่วยงานต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ทั้งนี้ ในที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแบ่งการดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม ออกเป็น 6 ช่วง โดยจะดำเนินการช่วงที่ 2 จากแยกเจริญสวัสดิ์ถึงแยกกษัตริย์ศึก ระยะทางประมาณ 1,250 เมตร เป็นลำดับแรก ทั้งนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและขอจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน เบื้องต้นคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณดำเนินงานประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จะดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และหลังจากมีการลงนามในสัญญาจ้างแล้วจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 180 วันในการดำเนินงาน  ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการปรับปรุงคลองผดุงกรุงเกษมช่วงที่ 2 ได้ในช่วงเดือน ส.ค. – ก.ย. 64  โดยกรุงเทพมหานครได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการดังกล่าว เช่น กรมศิลปากร และการรถไฟแห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมนั้น จะบูรณาการส่วนต่างๆ ร่วมกันโดยคำนึงถึงความสวยงาม และใช้ประโยชน์ได้ในหลายรูปแบบ เช่น เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย เส้นทางสัญจร โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนควบคู่ไปด้วย เช่น ราวกันตก ทางเดินเท้า พื้นที่ปลูกต้นไม้ เสาไฟฟ้า เขื่อน สถานที่จอดรถ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน