หลายฝ่ายเข้าช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จ.สกลนคร

78

วันที่ 18 เมษายน 2564  ผู้สื่อข่าว จ.สกลนคร รายงานว่า ตามที่ ได้เกิดวาตภัย/พายุฤดูร้อนขึ้นเมื่อเย็นวันที่ 15-16 เม.ย. 64 ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะ อ.วานรนิวาส รวม 5 ตำบล 15 หมู่บ้าน มีบ้านเรือน/สิ่งปลูกสร้างของประชาชนได้รับความเสียหาย 164 หลังคาเรือน และที่หนักสุดได้แก่ บ้านวังบง หมู่ที่ 11,12 ต.วานรนิวาส นอกจากนี้ ยังมี อ.อากาศอำนวย อ.คำตากล้า อ.วาริชภูมิ อ.โคกศรีสุพรรณ และ อ.พรรณานิคม รวมทั้งสิ้นกว่า 300 หลัง ต้นไม้เสาไฟฟ้าโค่นล้มหลายต้น  ในเบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

เบื้องต้นนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร   สั่งการให้ นายวิชาญ แท่นหิน หน.สนง.ปภจ.สกลนคร ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือร่วมกับ น.ส.จิราภรณ์ เบิกบานดี นอภ.วานรนิวาส แล้ว  โดยเมื่อวันที่ 17 เม.ย.64 ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาภัยพิบัติ เร่งทำการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งคาดว่าจะสามารถซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัยให้กลับคืนสภาพเดิมภายใน 1-2 วันนี้  ในการนี้   นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ออกไปเยี่ยมเยียนปลอบขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพร้อมนี้ด้วยแล้ว ขณะที่ พ.อ.ณัฏฐาภูมิ นิกร นทพ.26 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล ในส่วนเวรเตรียมความพร้อม 25 % ตามนโยบาย ผบ.นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เข้าให้การช่วยเหลือที่ประชาชนผู้ประสบภัย ทำการ ซ่อมแซม และ รื้อถอน บ้านที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 33 ครัวเรือน ใน บ.โคก ม. 5,12,13 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม และ ตำบลบะฮี ตำบลพรรณนานิคมรวม 75 หลัง

วัฒนะ แก้วก่า  จ.สกลนคร /รายงาน