สระแก้วเข้มชายแดนเฝ้าระวังประชาชนเที่ยวสงกรานต์

47

วันที่ 18 เม.ย. 64 หลังจาก นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.สระแก้ว และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสควิด-19 ระลอกใหม่ในจังหวัดสระแก้ว ว่ามีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในจังหวัดสระแก้วสะสมรวมทั้งสิ้น 162 ราย เป็นเพศชาย 67 ราย เพศหญิง 95ราย อายุระหว่าง 5-85 ปี มีอาการ 61 ราย ไม่มีอาการ 101ราย แยกเป็นสัญชาติไทย 153ราย สัญชาติลาว 6ราย และสัญชาติกัมพูชา 3 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากสถานบันเทิง และทั้งหมดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดสระแก้ว ทุกราย

นอกจากนี้คณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ข้าราชการ ประชาชน แรงงานในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเดินทางกลับมาทำงานในจังหวัดสระแก้ว หรือได้เดินทางไปสถานที่เสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรค ขอให้มาบันทึกข้อมูลที่เวปไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด ทุกคน และขอให้ทุกคนปฏิบัติตนแบบเวิร์คฟอร์มโฮม หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทั้งในครอบครัวและชุมชน เน้นการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่างในทุกสถานที่ หลีกเลี่ยงการเดินทาง และงดกิจกรรมเสี่ยงต่างๆด้วยนั้น

พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.กรม.ทพ.12(ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12) ฉก.อรัญประเทศ กองกำลังบูรพา ได้สั่งการให้ ร.ต.ธิติวุฒิ ยีนุช ผบ.ร้อย ทพ.1201(ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่1201) และ ร.อ.เตชทัต เฉลิมจิตต์ ผบ.ร้อย ทพ.1207(ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่1207) พร้อมกองร้อยทหารพรานหน้าแนวชายแดนด้าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ทุกกองร้อยประสานความร่วมมือกับ พ.ต.อ.รุ่ง ทองมนต์ ผกก.ตม.จว.สระแก้ว สนธิกำลังร่วมกันออกลาดตะเวณและตรวจตราเข้มตามตะเข็บชายแดนช่องทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้า-ออกเมืองโดยผิดกฎหมายไม่ผ่านการตรวจคัดกรองโควิดและการหลีกเลี่ยงกักตัว14วัน  ตามคำสั่งของ พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา เนื่องจากการลักลอบเข้า-ออกเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะนำเชื้อไวรัสโควิด-19จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาระบาดเพิ่มในประเทศไทยได้อีก

นอกจากนี้ จนท.ยังได้ขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและผู้นำหมู่บ้าน ตามหมู่บ้านชายแดนให้ช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังบุคคลนอกพื้นที่เข้ามาในพื้นที่ด้วย หากพบเห็นให้รีบแจ้ง จนท.ทันทีเพื่อไปสอบสวนและตรวจคัดกรองโรคฯ

ชัชวาลย์  โสภาพันธ์ จ.สระแก้ว/รายงาน