บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ

46

จัดบวช! ‘สวนกระแส’ หวังนำกุศลต้านพิษโควิด ด้าน ‘ณพลเดช’ ย้ำต้องมีมาตรการคัดกรองที่เข้มงวด!

19 เม.ย.64/ เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2564 เวลา 13.00 น. ที่วัดลาดทราย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  ดร.ณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการฯพุทธศาสนาฯ สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่าได้เข้าร่วมงานบวชซึ่งเป็นโครงการที่พระอาจารย์ฉัตรชัย อธิปญโญ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดลาดทราย และศรัทธาญาติโยม ร่วมมือกันจัด เพราะด้วยว่าได้ประสานงานทุกฝ่ายและวางแผนการทำงานมาหลายเดือนแล้ว ก่อนที่จะมีข่าวโควิดระลอก 3 หากไม่จัดก็จะเสียศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะลูกๆเยาวชนนักเรียนที่ตั้งใจจะบวชมาเป็นแรมปี

ด้าน พระอาจารย์ฉัตรชัย  กล่าวว่า งานบรรพชาได้มีพระครูวิสิฐพัฒนพิธาน เจ้าคณะอำเภอวังน้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระครูวศินสันติคุณ เจ้าคณะตำบล เป็นพระอุปัชฌาย์ ทั้งนี้มีผู้มีเกียรติ เช่น นายอำเภอวังน้อย  นายกเทศมนตรีเทศบาลลำไทร รองผู้กำกับ สภอ.อำเภอวังน้อย ฯลฯ มาร่วมอนุโมทนา โดยคณะกรรมาการได้ตั้งใจที่จะทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและศาสนทายาท มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คนโดยมีวัตถุประสงฆ์ คือ 1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดี ตามปรัชญาพระพุทธศาสนา 3. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มพุทธศาสนิกชนและประชาชน

ขณะเดียวกัน ดร.ณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการฯพุทธศาสนาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในยุคบ้านเมืองมีภัยปราชญ์ของไทยในอดีต ท่านจะจัดพิธีที่เป็นบุญใหญ่ เพื่อน้อมนำบุญมาช่วยแก้ปัญหาบ้านเมือง งานบวชถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่โบราณกาลนิยมที่จัดเพื่อเสริมดวง แก้ทุกข์ แก้กรรม โดยเฉพาะช่วงที่เกิดทุขพิขภัย สิ่งนี้นอกจากเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บวช จะยังส่งผลให้เกิดขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนโดยรอบ

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์โควิดรอบ 3 ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้หลายวัดที่วางแผนที่จะจัดบวชภาคฤดูร้อน ได้ยกเลิกการจัดไป สำหรับตนเห็นว่าหากวางแผนการบวชอย่างรัดกุมโดยตรวจให้ชัดเจนว่าผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทไม่มีผู้ติดเชื้อแน่นอน ก็จัดพิธีบวชและวางกิจกรรมโดยมีระยะห่าง Social distancing ซึ่งในขณะนี้รัฐบาลก็ยังเปิดโอกาสให้รับประทานอาหารที่ร้านอาหารซึ่งก็ใช้มาตรฐานเดียวกันคือ ห่างกัน 2 เมตร ขึ้นไป การบวชที่วางแผนตาม Social distancing มีระยะห่าง สวมแมสตลอดเวลา มีการล้างมือ กินร้อนช้อนกลาง มีการแยกกลดเพื่อจำวัดที่มีระยะห่าง ก็จะเป็นการป้องกันได้ตามรัฐบาลประกาศ ทั้งนี้วัดก็ได้ดำเนินตามประกาศของสำนักงานพระพุทธศาสนาที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองผู้ขอบรรชาอุปสมบท และให้ผู้ที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทแนบผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชณาย์อย่างเคร่งครัด

ดร.ณพลเดช กล่าวว่า ตนขออนุโมทนากับวัดลาดทราย ที่ยืนหยัดเพื่อจะจรรโลงพระพุทธศาสนา หากลองมาคิดดูว่าหากพระไม่จัดบวช ก็เพียงแค่ประกาศไม่จัดบวชเพียงเท่านั้น แต่หากจัดบวช พระสงฆ์โดยเฉพาะเจ้าอาวาส ต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบเพียงใด อีกทั้งการทำงานต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า แต่สิ่งนี้หากจัดและประสบความสำเร็จ ก็จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ในภาพประวัติศาสตร์ว่าครั้งหนึ่งมีโรคภัยไข้เจ็บ พระสงฆ์และชาวบ้านต่างมาร่วมมือกันทำความดี  ลูกเณรก็ได้ขัดเกลาและปลูกฝังศีลธรรมซึ่งไม่ได้มีเวลาทำได้มากนัก

“หากเว้นช่วงเวลาที่ดีนี้ไป ลูกหลานเราจากจะเป็นคนดีแต่อาจจะกลับไปติดยาเสพติด ไปมั่วสุมอย่างอื่นแทน สิ่งนี้เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ ทั้งนี้พระสงฆ์ก็จะต้องมาฝึกตนเองเพราะต้องมาเป็นครูบาอาจารย์ สอนลูกพระลูกเณร สิ่งนี้พระก็จะได้ขัดเกลาและได้ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ก็จะทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็ง โดยผ่านจุดเล็กๆ ที่เรียกว่าวัด และจะโยงไปสู่ บ้าน และโรงเรียน หรือเรียกว่า บวร ” ดร.ณพลเดช กล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน