ทำพิธีสูตรกอง สูตรถอน สะเดาะเคราะห์บ้านที่อยู่อาศัย

50

New Normal ปัดเป่าโรคร้าย  ชาวบ้านโป่งใน ร่วมพิธีสูตรกอง สูตรถอน สะเดาะเคราะห์หมู่บ้าน ปัดเป่าโรคร้าย สิ่งชั่วร้ายอัปมงคลให้ออกจากหมู่บ้าน

17 เม.ย.64 นายชัชวาล บังวัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้นำราษฏรร่วม ทำพิธีสูตรกอง  สูตรถอน สะเดาะเคราะห์บ้านที่อยู่อาศัย แบบนิวนอร์มอร์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้น และให้ชาวบ้านได้รู้สึกอบอุ่นใจ ต่างช่วยกันตั้งจิตอธิฐานให้สิ่งชั่วร้าย ความไม่เป็นมงคล โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมถึงการปัดเป่าโรคโควิด 19 ที่กำลังระบาดในพื้นที่ขณะนี้ ให้สถานการณ์บางเบาและจางหายไปจากบ้านจากเมือง โดยได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป ทำพิธีสวดส่งเคราะห์ สูตรกอง ตามประเพณีของพื้นบ้าน บริเวณหมู่บ้านโป่งใน ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โดยประชาชน จะนำน้ำขมิ้นส้มป่อย ตะแหลว (ใบไม้มงคลใช้ในการขับไล่ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ) อาทิ ใบหนาด ใบมะดัน ใบหญ้าคา มาร่วมทำพิธีสูตรกอง หรือ การสวดพระปริตรในหมู่บ้าน สำหรับพิธีสูตรกองดังกล่าวฯจะทำหลังเทศกาลสงกรานต์ เป็นประเพณีดั้งเดิมที่คนในพื้นที่ ได้ทำสืบต่อกันมานานนับร้อยปี ตามความเชื่อเป็นการสูตรถอนวิญญาณผีไม่มีญาติเร่ร่อนตามท้องถนน สิ่งชั่วร้าย  เพื่อเสริมชะตาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข ช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกไปจากตัวเองและหมู่บ้าน สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้กับทุกคนในชุมชน

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ. แม่ฮ่องสอน/รายงาน