เติมกำลังใจให้คณะแพทย์ พยาบาล

87

โรงแรมสมายล์ ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมใจ ผลิตน้ำอ้อยคั้นสด ใส่บรรจุภัณฑ์แช่เย็น นำไปมอบให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ได้ดื่มเพื่อสร้างความสดชื่น เติมพลัง ให้มีกำลังใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดไวรัสโคโรน่า โควิด-19

17 เม.ย.64 / โรงแรมสมายล์ ล้านนา เชียงใหม่ ภายใต้การบริหารงานของนายไพศาล สุขเจริญ และ คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ (โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ คุณครูสมศรี ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงแรมฯ ช่วยกันผลิตน้ำอ้อยคั้นสด เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านกับการดูแลผู้ป่วยที่ติดไวรัสโคโรน่าโควิด-19 ในขณะนี้ ณ ศูนย์การประชุมลานนา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 ขวด วันแรกเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564

โรงแรมสมายล์ ล้านนา เชียงใหม่ ขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้คณะแพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนที่ปฏิบัติงาน “เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

#strongtogether #bettertogether #covid19 #โรงแรมสมายล์ล้านนา #smilelannahotel #smilelannahotel

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน