โควิดป่วน!ความเชื่อมั่นค่าครองชีพคนไทย

86

การครองชีพของครัวเรือนไทยเผชิญความไม่แน่นอนสูงหลังเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่…การสร้างความเชื่อมั่นเป็นภาระกิจเร่งด่วนของภาครัฐ

16 เม.ย.64/ รายงานจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย แจ้งว่า สถานการณ์โควิด-19 ได้กลับมารุนแรงขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยศูนย์กลางการระบาดในครั้งนี้อยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ และกระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วส่งผลให้สถานการณ์เศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของครัวเรือนรวมถึงภาคธุรกิจกลับมาเผชิญความไม่แน่นอนสูงอีกครั้ง ในระยะข้างหน้าภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนจะถูกกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยครัวเรือนมีแนวโน้มกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งภาวะดังกล่าวจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อภาคเศรษฐกิจ ทำให้ผลสำรวจช่วงปลายเดือนมี.ค. 64 ที่พบว่าครัวเรือนไทย (KR-ECI) มีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของในอีก 3 เดือนข้างหน้าที่ดีขึ้น จะไม่ได้สะท้อนภาพผลกระทบของการระบาดของไวรัสในรอบใหม่นี้ต่อภาวะการครองชีพของครัวเรือนในระยะอีก 2-3 เดือนข้างหน้า

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า รัฐบาลควรจะต้องเร่งออกมาตรการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครัวเรือนและภาคส่วนต่างๆในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความชัดเจนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค รวมไปถึงการเร่งดำเนินการในเรื่องของวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรจำนวนมากได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะหากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อเนิ่นนานออกไป อาจจะมีผลไม่เพียงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในประเทศเท่านั้น แต่ยังอาจกระทบต่อการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีนี้ที่จะเป็นความหวังในการช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยในปีนี้ต่อเนื่องไปยังปีหน้าอีกด้วย

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน