มอบชุดธารน้ำใจฯให้ผู้ประสบภัยวาตภัย

66

15 เมษายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานมอบมอบมอบชุดธารน้ำใจฯจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ 9 อำเภอ ณ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.มหาสารคาม ป้องกัน จ.มหาสารคาม คณะกรรมการและ สมาชิกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม ร่วมมอบ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัยในครั้งนี้


จากเหตุวาตภัยเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ห้วงวันที่ 12-13 เมษายน 2564 ส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อน ทำให้พื้นที่บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายในพื้นที่ 9 อำเภอและมีผู้เสียชีวิต 1ราย ซึ่งเหล่ากาชาดจ.มหาสารคามได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัด “ชุดธารน้ำใจฯ”เพื่อช่วยเหลือประชาชนประสบวาตภัย ในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอใน จ.มหาสารคาม จำนวน 885 ชุด
ทีมข่าว/มหาสารคาม