มมส.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะนิสิตและบุคลากร

55

15 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับ โรงพยาบาลสุทธาเวช  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปิดพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ จากคลินิกโรคไข้หวัดเคลื่อนที่ หรือ Mobile ARI clinic แก่บุคลากร นิสิต นักเรียน ที่ใกล้ชิดกับบุคคลผู้ติดเชื้อโควิด-19 และไปยังสถานที่ ตาม Time line ที่ได้มีประกาศแจ้ง    หลังพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดมหาสารคามเพิ่มขึ้น  โดยมีกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยเดินทางมาตรวจมากกว่า 200 ราย ดำเนินการตรวจคัดกรอง ตั้งแต่เวลา 09.00 -14.00 น.ณ อาคารพลศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เขตพื้นที่ขามเรียง)

สำหรับนิสิต บุคลากร ที่เดินทางมาไม่ทันตามเวลาที่กำหนด  สามารถเดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ที่ โรงพยาบาลสุทธาเวช  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน  อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม ทุกคนที่มาตรวจจะต้องสังเกตตัวเองเป็นเวลา 14 วัน และหากมีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก ตาแดง ผื่น ขอให้เข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

สำหรับผู้ป่วยยืนยันพบสารพันธุกรรม (ผลบวก) ทีมแพทย์จะโทรหาโดยตรงตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้  ถ้าไม่ได้รับโทรศัพท์แสดงว่าผลการตรวจเป็นลบ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอความร่วมมือให้นิสิต บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข D-M-H-T-T (รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกนแอพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งที่มีการเดินทาง) และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่เสมอ ทางเว็บไซต์ www.msu.ac.th   และเพจ Facebook : Mahasarakham University.

ทีมข่าว/มหาสารคาม