อึ้งกรรมการคัดเลือกทหารเกณฑ์ติดเชื้อโควิด

103

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.64 เวลา 11.40 น.ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ นพ.สสจ..อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นพ.อายุส ภมะราภา ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกันแถลงข่าว ในสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ โควิด-19ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 เมษายน ระลอกใหม่เชื่อมโยงสถานบันเทิง จ.เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯล่าสุด เวลา 09.00 น.วันที่ 14 เมษายน พบผู้ติดเชื้อ เป็นทหาร เพศชาย จำนวน 15 ราย และเพศหญิง 2 ราย  รวม 17 ราย รับราชการทหาร มทบ.35 ค่ายพิชัยดาบหัก คัสเตอร์เดียวกัน กับ อีก 2 ราย ที่ตรวจพบก่อนหหน้านี้ เมื่อ (13 เมษายน) ที่เป็นเพศชาย อายุ 33 ปี รับราชการทหาร มทบ.35 และ เพศชายอายุ 28 ปี  รับราชการ ทหาร มทบ.35 ซึ่งทั้งหมดไปเป็นคณะกรรมการตรวจเลือกทหาร ที่ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่  31 มีนาคม ถึงวันที่ 10 เมษายน ทั้งหมดได้เดินทางกลับมาจาก จ.เชียงใหม่และเมื่อวันที่ 11 เมษายน กักตัวอยู่ที่หน่วย ฝึกนักศึกษา มทบ.35  มีอาการไอ ปวดศรีษะ ต่อมาได้ไปตรวจ ที่ รพ.อุตรดิตถ์ พบเชื้อโควิด รักษาตัวที่ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 6 ราย รักษาตัว รพ.อุตรดิตถ์ 2 ราย และรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสนาม ที่ศูนย์ นศท.มทบ.35 จำนวน 11 ราย

 สำหรับอีกสองรายเป็นเพศหญิง  อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา ไม่มีอาการ เข้าตรวจบริการคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ที่สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ผบพบติดเชื้อโควิด-19 ภูมิลำเนา ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เป็นเพศชาย อายุ 26 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ภูมิลำเนา ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ กลับมาจาก จ.เชียงใหม่ ไม่มีอาการ แต่ได้เข้าตรวจที่ รพ.พิชัย  วันที่ 14 เมษายน  พบคิดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวที่ รพ.พิชัย ยอดล่าสุด ในวันที่ 14 เมษายน 19 สะสมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ทั้งหมด 32 ราย

พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีคณะกรรมการตรวจเลือกทหาร ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ใน จ.เชียงใหม่ ทั้งหมด 23 นาย ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 19 นาย นั้น ทางกองทัพบกได้มีมาตรการในการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด แต่เนื่องจากภารกิจคัดเลือกทหารเป็นภารกิจจำเป็น เมื่อกลับมาถึง จ.อุตรดิตถ์ ได้มีการทำความสะอาดสิ่งของอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวมถึงการกักตัวของเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย จนกระทั่งตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด ซึ่งขณะนี้ได้นำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก 6 ราย และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  2 ราย และ โรงพยาบาลสนาม ที่ศูนย์ฝึก นศท.มทบ.35 อีก 11 ราย ส่วนกลุ่มที่ยังตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ก็ยังคงกักตัวสังเกตอาการต่อไปและขอความร่วมมือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เข้ารับการประเมินความเสี่ยงหรือตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.

ประสิทธิ์   ผึ้งสุข  จ.อุตรดิตถ์/ รายงาน