สกลนคร คุมไม่อยู่ยอดโควิดทะลุ 10 คน

122

วันที่ 13 เมษายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้รายงานผู้ป่วยใหม่แล้ว รวม 10 ราย นอกจากนี้จังหวัดสกลนคร ยังออกมาตรการปิดสถานบันเทิง และห้ามดื่มสุราในสถานบริการ เช่นโรงแรม เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาว่าพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว จากการติดตามและสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขพบว่า การแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อนนี้ ผู้ติดเชื้อหลายรายมีกรณีเชื่อมโยงกับการเข้าใช้บริการของสถานบันเทิงหรือสถานบริการประเภทต่าง ๆ โดยที่มิได้แสดงอาการของโรคและแพร่โรคออกไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นเชื้อโรคสายพันธุ์ที่สามารถระบาดได้รวดเร็วกว่าปกติประกอบกับการเริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้น หากไม่ดำเนินการเข้าควบคุมอาจเกิดการรวมกลุ่มของบุคคลในสถานที่ดังกล่าวโดยละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

 

 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร กล่าวว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ 1.ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ และคาราโอเกะ ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เป็นเวลา วัน นับตั้งแต่วันที่ 13 – 19 เมษายน 2.ให้ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยงภายในโรงแรมหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่ม ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ห้ามใช้สถานที่เพื่อการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ภายในสถานที่ดังกล่าว เป็นเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 13-19 เมษายน 2564 ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สั่ง ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสกลนคร

อย่างไรก็ตามสถานประกอบการบันเทิงและร้านนั่งดื่มต่างๆ ได้ประกาศงดบริการชั่วคราวก่อนหน้าที่จังหวัดสกลนคร จะออกคำสั่งเนื่องจากต่างตระหนักร่วมกันเป็นอย่างดีในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน