ผู้ว่าฯ ร่วม ปตท. จิตอาสาเก็บขยะชายหาดระยอง

86

นาย ชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง นำกลุ่มประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม  จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดชายหาด ครั้งที่2. (Big cleaning day 2 )มี ดร. วิสุทธิ์ หนูงาม  ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และสื่อความกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท พี่ทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน),บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) , บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง จำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมและนำพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดระยองบริเวณชายหาดแหลมเจริญ ไปจนถึงหาดสุชาดา อ.เมือง ระยอง

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน