แม่ฮ่องสอน ไข่แตกแล้ว ติดเชื้อโควิด 2 ราย

79

เมืองสามหมอก หลังประคองตัวมานาน สุดท้ายไข่แตก หลังจากมีนักศึกษากลับมาเยี่ยมบ้าน ติดเชื้อ โรคโควิด19 จำนวน 2 ราย คาดจะเกิดการระบาดแพร่ในชุมชนวงกว้าง

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงข่าว ต่อสื่อมวลชน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แจ้งให้ทราบว่า วันที่10เม.ย.64ได้รับรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 คน เป็นเพศหญิง อายุ 23 ปี และ 20 ปี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการรักษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 การพบผู้ป่วย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันกับกลุ่มผู้ป่วยที่ไปเที่ยวยังสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ดำเนินการเข้าควบคุมโรคตามมาตรการเข้มข้นของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว สำหรับการสอบสวนโรคเพื่อหาผู้สัมผัสกับผู้ป่วยรายแรก (อายุ 23 ปี) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง(High risk contact) จำนวน 4 ราย กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด 24 ราย ซึ่งจะได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

สำหรับผู้ป่วยรายที่สอง (อายุ 20 ปี) เพิ่งจะทราบผลการตรวจกลางดึกคืนเมื่อวานนี้ ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติม และขอให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยทั้ง 2 ราย หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดแยกกักตัวที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว

การปฏิบัติตัวทั่วไปให้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอ-จาม หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรครื้อรัง และอยู่ห่างจากคนอื่นไม่น้อยกว่า 1 – 2 เมตร หรือ 1 – 2 ช่วงแขน ใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด แยกห้องนอน แยกของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ โทรศัพท์ รวมทั้งให้แยกทำความสะอาด แยกน้ำดื่มเฉพาะ แยกสำรับอาหาร ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว แยกขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ให้เก็บรวบรวม และทำลายเชื้อทุกวัน โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ทำลายเชื้อโดยราดด้วยน้ำยาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น

สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้สร้างสุขอนามัย ยึดหลัก “ลด เลี่ยง ดูแล” คือลดความเสี่ยงด้วยการล้างมือด้วยน้ำ และสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น หากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า และปฏิบัติตามคำแนะนำในการ “อยู่บ้าน ลดเชื้อ เพื่อชาติ”

ทางด้าน โรงพยาบาลสบเมย ในช่วงเช้านี้ ได้มีการเร่งทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคบริเวณอาคารให้บริการผู้ป่วยนอก ทุกแผนก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ หลัง มีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายแรก ของอำเภอสบเมย ทั้งนี้โรงพยาบาลสบเมย มีความพร้อมในการตั้งรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค และ ได้วางมาตรการให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน รวมถึงผู้มาติดต่อประสานงานจากภายนอก ผู้มาใช้บริการทางโรงพยาบาลต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและลดความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และล่าสุดได้มีผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด เดินทางมาขอตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่ รถพระราชทาน ซึ่งเป็นรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ ณ โรงพยายาลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 16 คน

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน /รายงาน