“วิศรุต”นายก อบต.ขมิ้น สร้างบ้านให้ผู้ประสบภัย-ผู้พิการ

41

วันที่ 10 เมษายน 2564 นายกวิศรุต แก้วฝ่าย นายก อบต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร พร้อมด้วยสำนักปลัด อบต. และ กองคลัง อบต.ได้ส่งมอบบ้านให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส คือ น.ส.จิตรัตน์ดา นาแสง อายุ 32 ปี เลขที่ 116 บ้านพาน หมู่ที่ 8 ต.ขมิ้น  ซึ่งบ้านหลังเดิมประสบเหตุเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา  นอกจากนี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และทีมงานช่าง อบต.ขมิ้น  ร่วมมอบบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลขมิ้น เพื่อให้มีบ้านที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน 2 ราย คือ  น.ส.จิตรัตน์ดา  นาแสง ผู้พิการด้านสติปัญญา อายุ 37 ปี บ้านพาน หมู่ที่ 8 ต.ขมิ้น ซึ่งบ้านหลังเดิมประสบเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ได้รับความเสียหายทั้งหลัง  และนายอัมพันธ์  บุญเชิด อายุ 56 ปี ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว  บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 7  บ้านน้อยหัวคู ต.ขมิ้น และจะเข้าไปดูแลด้านสุขภาพ ในการนี้มีการมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย พร้อมกับมอบเครื่องนอนและเครื่องเรือนตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวทั้ง3

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน