จนท.อุทยานเขาปู่ สั่งห้ามโค่นยางเก่า

25

8 เม.ย.64 นายฉลอง  คงใหม่   นายก  อบต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  เผยว่า  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้ประกาศเขตอุทยานฯทับที่ทำกินของราษฎรของ  ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต ในปี  พ.ศ. 2525  ซึ่งจากการสำรวจการครอบครองที่ดินในเขตอุทยานเขาปู่-เขาย่า  พบว่ามีแปลงสำรวจที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์    1,067  ราย  จำนวน  1,621   แปลง  เนื้อที่  8,189  ไร่  ต่อมาทาง  สปก.ได้เข้ามาจัดสรรที่ดินบริเวณดังกล่าวให้แก่ชาวบ้านในปี  พ.ศ.2545  จำนวน   158  ราย  จำนวน  193  แปลง   เนื้อที่  1,108 -3 – 90  ไร่  สำหรับพื้นที่  สปก.ที่รัฐบาลจัดสรรให้กับชาวบ้านที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขย่านั้น   พื้นที่ดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราที่สืบทอดกันมานานหลายปี  ขณะนี้ต้นยางพาราดังกล่าวนี้มีขนาดใหญ่  ให้น้ำยางน้อย  ทำให้ชาวสวนยางพารากรีดน้ำยางได้น้อยมากจนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

อย่างไรก็ตามได้มีชาวบ้านที่ครอบครองที่ดิน  สปก.ดังกล่าว   ได้โค่นยางที่มีอายุมาก เพื่อปลูกต้นยางพาราใหม่แทนต้นยางเก่าที่ให้น้ำยางน้อย  แต่ก็ถูกทางเจ้าหน้าที่อุทยานเขาปู่-เขาย่า  เข้ามาห้ามปรามมิให้ปลูกยางใหม่ในที่ดิน  สปก.ที่ชาวบ้านได้โค่นต้นยางพาราเก่าออกไป  โดย  จนท.บอกชาวบ้านว่าที่ดินดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา  ชาวบ้านจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะโค่นยางเก่าเพื่อปลูกยางใหม่ในที่ดิน  สปก.ได้

นายฉลอง ฯ กล่าวอีกว่า  ตนได้เดินหน้าแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านที่ครอบครองที่ดิน  สปก.เพื่อขอโค่นยางเก่าทิ้งและปลูกยางต้นใหม่ขึ้นแทน  หรือเปลี่ยนสภาพพื้นที่ไปปลูกไม้ผลโดยตัดโค่นต้นยางทิ้งไป  ทั้งนี้  เพื่อสร้างงาน  สร้างรายได้  ให้กับกลุ่มชาวบ้านกลุ่มดังกล่าว  แต่การดำเนินการก็ไม่ประสบความสำเร็จ  จึงได้จัดรวบรวมเอกสาร  หลักฐานเพื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในเร็วๆนี้

จนท.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชรายหนึ่ง  เผยว่า  ปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นความผิดพลาดของ  สปก.ที่เข้าไปออกเอกสารสิทธิ์  สปก.ให้กับชาวบ้านในที่ดินของท.กรมอุทยานฯ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องจนสร้างความสับสนและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน   และเห็นด้วยที่ทางนายก  อบต.เขาปู่  นำเรื่องนี้เข้าฟ้องร้องต่อศาลปกครองในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน  เพื่อให้ชาวบ้านได้มีที่ทำกินที่ถูกต้องตามกฎหมาย  นอกจากนั้นทางนายก  อบต.เขาปู่  ก็ยังสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อีก  1 แนวทาง  โดยการยื่นขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้สำรวจตรวจสอบที่ดินดังกล่าวตามมติ  ครม.เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน   2561   และตาม  พรบ.อุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. 2562

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน