มหานิยมลงพื้นที่ แก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้าน

15

วันที่ 8 เมษายน 2564 ส.ส.ดร.นิยม เวชกามา (มหานิยม) พรรคเพื่อไทย เขต 2 จ.สกลนคร และทีมงานได้ไปตรวจสอบดูแลความเดือดร้อน ของประชาชน ในพื้นที่บ้านงิ้วใหญ่ ม.5 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่าบ่อน้ำบาดาล  ซึ่งเป็นน้ำดิบใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแห้งขอด  ไม่เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของคนในหมู่บ้าน  เพราะบ่อดังกล่าวเจาะใช้น้ำมาแล้วประมาณ 40 ปีที่แล้ว เจาะโดยกรมทรัพยากรธรณี มีความลึกประมาณ 35 เมตร ที่บริเวณวัดบ้านงิ้วใหญ่ โดยมีพระครูสมิตรบุญญาคม รองเจ้าคณะอำเภอกุสุมาลย์ และนายแมน คำมุงคุณ ผู้ใหญ่บ้าน นำตรวจสถานที่ ส.ส.ดร.นิยม เวชกามา กล่าวว่า เบื้องต้นได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด  เข้ามาตรวจสอบและสำรวจให้การช่วยเหลือ หากต้องขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ก็ต้องทำ เพราะชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนัก คนเราจะขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ไม่ได้เด็ดขาด ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน  ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับปากจะดำเนินการให้แล้ว

วัฒนะ แก้วก่า  จ.สกลนคร /รายงาน