แจงงานเลี้ยงไม่มีผู้ติดเชื้อ อัยการใหม่พร้อมกักตัว

41

8 เม.ย.64 นายพันเลิศ เอกบรมสิริ อัยการจังหวัดผู้ช่วย ปฏิบัติราชการแทน อัยการจังหวัดแม่สะเรียง ออกประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สะเรียง ที่ 1/2564 ว่า ตามข่าวที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 31  มีนาคม 2564 ได้ มีบุคคลเพศชาย อายุ 28 ปี ได้เดินทางมายัง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับพนักงานอัยการ และต่อมาชายคนดังกล่าวฯได้เดินทางกลับไปยัง จ.ลำปาง และตรวจพบว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น

สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สะเรียง ขอชี้แจงว่า ชายคนดังกล่าว ได้เดินทางมาส่งพนักงานอัยการท่านหนึ่ง ซึ่งย้ายเข้ามารับตำแหน่งใหม่ และ ได้มีการจัดงานเลี้ยงส่วนตัว ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 – 20.00 น. จริง แต่สถานที่จัดงานเลี้ยงส่วนตัวนั้น เป็นบ้านพักส่วนบุคคลของเอกชน ซึ่งมิใช่ ที่ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สะเรียง และบ้านพักข้าราชการอัยการจังหวัดแม่สะเรียง (คุ้มอัยการแม่สะเรียง) แต่อย่างใด โดยมีพนักงานอัยการที่เข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าว เพียง 1 ท่าน เท่านั้น ไม่มีพนักงานอัยการท่านอื่น รวมถึงไม่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สะเรียง เข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าวด้วยแต่อย่างใด เป็นงานเลี้ยงที่จัดขึ้นเป็นการส่วนตัว

ภายหลังจากทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พนักงานอัยการท่านนั้น ได้เดินทางไปเข้ารับการตรวจเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทันที ที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ผลปรากฎว่า ไม่พบเชื้อ และได้ให้พนักงานอัยการท่านดังกล่าวเข้ากักตัว 14 วัน ตามกระบวนการของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว จึงประกาศให้ทราบมาโดยทั่วกัน

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน