นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมสนับสนุน รพ.บ้านโป่ง

44

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายก อบจ.ราชบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลบ้านโป่ง ประกอบด้วย แพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์ภณธนวัฒน์ สุทธิวาทนฤพุฒิ แพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เดินทางมามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หลังเข้ารับตำแหน่ง จากนั้นได้ร่วมพูดคุยถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ สืบเนื่องจากโรงพยาบาลบ้านโป่ง ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในการจัดตั้งศูนย์ศัลยกรรมหลอดเลือด เพื่อให้บริการผู้ป่วยหลังได้รับการวินิจฉัยแล้ว จะได้รับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีและทันสมัย

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายก อบจ.ราชบุรี กล่าวว่า หากโรงพยาบาลบ้านโป่งมีหมอเฉพาะทาง รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ไว้รองรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำอุดตัน นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง จะได้รับการรักษาที่ทันท่วงที และยังช่วยลดความพิการหรือทุพลลภาพของผู้ป่วยลงได้  สำหรับศูนย์ศัลยกรรมหลอดเลือด ปัจจุบันจังหวัดราชบุรีมีแห่งเดียวที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี  ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ  อุดตัน โดยตนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะมีเครื่องมือเพื่อไว้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เบื้องต้นได้รับเรื่องตามที่โรงพยาบาลบ้านโป่งเสนอมา เพื่อนำไปหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี / รายงาน