ชาวเมืองพิชัยแต่งชุดไทยเทิดเกียรติวีรชนคนกล้า

19

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 18.30 น .ที่บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทิดเกียรติวีรชนคนกล้าและบูชาเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นางวันทนา  ดำธรรม นายกเหล่ากาชาด โดยมี นายปรีชา สมชัย นายอำเภอพิชัย ในนามของคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเทิดเกียรติวีรชนคนกล้าและบูชาเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และชาวอำเภอพิชัย พร้อใจกันแต่งชุดไทยโบราณ ย้อนยุค ร่วมงานจำนวนมาก ในการเปิดงาน ในครั้งนี้ ได้จุดชนวนปืนใหญ่สมัยโบราณ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศและยังมีการทาสีไก่พันธุ์ เขียวพาลี ที่พระยาพิชัยชอบอีกด้วย

 พระยาพิชัยดาบหัก มีถิ่นกำเนิดที่บ้านห้วยคา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ต่อมาได้รับราชการจนเป็นทหารเอกคู่พระทัย ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเป็นวีรบุรุษร่วมกอบกู้เอกราชของชาติไทย ด้วยความกล้าหาญ และเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง โดยต่อสู้กับข้าศึกแบบตะลุมบอนจนดาบในมือหัก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2315 เมื่อ  249 ปีที่ผ่านมา และต่อมาประชาชนชาวอำเภอพิชัย ได้พร้อมกันสร้างอนุสาวรีย์ของท่านขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้ พร้อมจัดพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณและจัดงานเพื่อเป็นการเทิดเกียรติและเชิดชูวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหักและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาของอำเภอพิชัย

 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7-10  เมษายนนี้ รวม 4 วัน 4 คืน โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การจัดกิจกรรมประกวดไก่ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก พันธุเขียวพาลี พันธุ์เหลืองหางขาว การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดอาหารพื้นบ้าน  การประกวดพืชผลทางการเกษตรและของดีเมืองพิชัย เช่น มะปราง มะยงชิด มะม่วง กล้วย มะพร้าว การประกวดร้องเพลงท้องที่ ท้องถิ่น เสียงทอง การประกวดขุนศึกและธิดาพระยาพิชัยดาบหัก การแสดงดนตรีและมหรสพต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ชาวอำเภอพิชัย ทุกภาคส่วน

ประสิทธิ์     ผึ้งสุข  จ.อุตรดิตถ์/รายงาน