ข้าวมาบุญครองมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม

10

นางสาวพรพิมล  กิริวรรณา ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (ซ้าย)  ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง และศูนย์อาหารในเครือ ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวมาบุญครอง  จำนวน 500 ชุด ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยมีนางสาวพรสวรรค์  วรวิศัลย์กุล ผู้อำนวยการช่วยเหลือสังคม (ขวา)  ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ภายใต้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อเร็ว ๆ นี้