กองทุนพัฒนาไฟฟ้ามอบยูนิตทำฟันช่วยเหลือชุมชน.

15

นายประสาท กุลเรือง คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี 2 ตำบลบ้านโป่ง (คพรฟ.) พร้อมคณะ ร่วมดำเนินการส่งมอบโครงการจัดหายูนิตทำฟันโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมมูลค่า 460,000 บาท เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุดสุดกับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบ้านโป่ง โดยมี แพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.บ้านโป่ง และ ทพญ.จริยา โล่ห์สวัสดิ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รับมอบ ที่ห้องสมุด ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี / รายงาน