โรงพยาบาลน่าน ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครั้งที่ 2

14

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช นำทีมคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันที่ 2 ของจังหวัดน่าน ต่อเนื่องจากครั้งแรก ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการฉีดวัคซีนในวันนี้ ได้แก่ กลุ่มอสม. กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการด่านหน้า และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในแผนการฉีดวัคซีนโควิด19 ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ได้แก่ อสม.เขตเทศบาลเมืองน่าน และอสม.เขตอำเภอเมืองน่าน จำนวน 136 คน เจ้าหน้าที่ สสจ. สสอ. และรพสต.จำนวน 36 คน แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน จำนวน 118 คน รวมทั้งสิ้น 290 คน

ทั้งนี้ ในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันนี้ ทางโรงพยาบาลชุมชนอำเภอต่างๆ ได้ส่งผู้แทนมาร่วมสังเกตุการณ์การให้บริการวัคซีนของ รพ.น่าน และสำหรับการนัดหมายการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ของผู้ที่ฉัดวัคซีนในวันนี้ คือวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดย อสม.และบุคลากรทุกคนที่รับการฉีดวัคซีนต่างแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของวัคซีน และร่วมกันเชิญชวนให้พี่น้องอสม. รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมกันมารับวัคซีนเมื่อได้รัยการนัดหมาย เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันโรคในชุมชน สังคม ประเทศไทยต่อไป.

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน