อำเภอตรอนจัดรำลึกวันจักรี

16

6 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์  พร้อม ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิ่งกาชาดอำเภอตรอน   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์โดยมีพิธีถวายสักการะ และกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 359 คน การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน