ระยองเชิญชวนกินผลไม้และสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

47

5 เม.ย.64 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร จัดแถลงข่าวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหลังสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่ในพื้นที่คลี่คลายและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่  โดยนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย นางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง นายโชติชัย บัวดิษ นายกสมาคมการค้าท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพโดยชุมชนจังหวัดระยอง นายสุเทพ จรูญชนม์ ประธานทุเรียนแปลงใหญ่จังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมงาน

นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า วันนี้จังหวัดระยองพร้อมแล้วที่จะชวนเชิญนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการรับประทานผลไม้ ให้มาเที่ยวยังจังหวัดระยอง แหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นราชาแห่งผลไม้ “ทุเรียนระยอง”มีชื่อเสียงด้านรสชาติ ความอร่อย เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้จังหวัดระยองให้ความสำคัญต่อมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและสินค้าเกษตร โดยประกาศเป็นวาระจังหวัด จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพผลไม้ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย สนับสนุนผลไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP  ไปสู่ผู้บริโภค

นิตยา  ทุมมานนท์  จ.ระยอง/รายงาน