“ซีพี ออลล์” ร่วมโครงการหวานน้อยสั่งได้

28

ซีพี ออลล์ ร่วมโครงการหวานน้อยสั่งได้ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ (ขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายหวานน้อยสั่งได้นำร่อง เฟส1 ให้กับบมจ.ซีพี ออลล์ โดยมี นายประสิทธิ์ มงคลกุลสัตย์ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นผู้แทนผู้บริหารในนามร้าน All Café, Kudson และ Bellinee ภายในงานประกาศ “ขับเคลื่อนนโยบายหวานน้อยสั่งได้ เฟส 2” จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมบูรณาการระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งหวังให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มหวานน้อย อย่างน้อยร้อยละ 50 เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ และฟันผุ ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธาณสุข เมื่อเร็วๆนี้