ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

20

“รฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์” อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยทีมเสมอภาค ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

6 เม.ย. 64/ เวลา 08.30 น. ที่บริเวณปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า กรุงเทพมหานคร นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยทีมเสมอภาค ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตยริ์แห่งราชวงศ์จักรี

เนื่องด้วยวันที่ 6 เมษายนของทุกปี กำหนดให้เป็น “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เสด็จดำรงอาณาจักรสยามเป็นวันแรกนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2462 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีพระมหากษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ ทรงครองสิริราชสมบัติรวม 10 พระองค์ ซึ่งทุกพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินด้วยความเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนชาวไทยดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข