เร่งช่วยแล้วผู้หนีภัยสู้รบชายแดนสาละวิน

40

วันที่ 5 เม.ย.64 พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36 เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36 ได้รับการประสานจากหน่วยงานเอกชนที่ได้ทำการรวบรวมสิ่งของเพื่อขอส่งมอบของบริจาคให้กับผู้หนีภัยความไม่สงบในฝั่งสหภาพเมียนมา  จึงได้สั่งการให้กองร้อยทหารพรานที่3606 เข้าทำการตรวจสอบและอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองไวรัสโควิด-19 โดยเคร่งครัด ณ ท่าเรือบ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 พันตรี ธเนศ กันทา ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่3606 ได้จัดกำลังพลจาก ฐานปฏิบัติการแม่สามแลบ จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และ อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอสบเมย อำนวยความสะดวกและคัดกรองบุคคลตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งร่วมตรวจสอบสิ่งของที่รับบริจาคจากประชาชนและองค์กรเอกชนต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยจะทำการขนส่งจากท่าเรือบ้านแม่สามแลบ ไปยังพื้นที่พักพิงอีทูโกร และ อูเวโกร ฝั่งสหภาพเมียนมา โดยเรือยนต์ขนาดกลาง จำนวน 6 ลำ สำหรับการช่วยเหลือดังกล่าวฯ เป็นไปตามหลักการช่วยเหลือตามมนุษยธรรม แต่ต้องอยู่ในความดูแลของหน่วยงานความมั่นคง เนื่องด้วยสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังไม่มีความปลอดภัย และเพื่อทำการคัดกรองบุคคลตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 รวมทั้งตรวจสอบสิ่งของเพื่อป้องกันการลักลอบนำสิ่งของต้องห้าม หรือของผิดกฎหมายแอบแฝงไปด้วย

 

ทั้งนี้ตลอดทั้งวันยังคงมีชาวไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆ นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะเวชภัณฑ์ อาหาร มาส่งให้กับผู้อพยพภัยสงครามชาวกะเหรี่ยง ท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของทหารพรานประจำด่านผ่อนปรนชั่วคราว บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้นำคำสั่งประกาศมาปิดไว้ยังศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่สามแลบเพื่อให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันการมอบสิ่งของช่วยเหลือหลังจากนี้ขอให้ผู้ประสงค์ที่จะมอบสิ่งของช่วยเหลือ ได้ที่สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง เพื่อจะได้ทำตามขั้นตอนต่อไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ. แม่ฮ่องสอน/รายงาน